Robust 600

PREDNOSTI:

Vodoravni dvostrani stroj za cijepanje ROBUST 600, namijenjen je cijepanju prepiljenih cjepanica do 550 mm dužine i promjera do 600 mm. ROBUST 600 omogućava visoko produktivno cijepanje prepiljenih cjepanica različitih promjera i dužina bez prilagođavanja stroja.

Utovar i dodavanje cjepanica mehanički je proces, odvajanje već iscijepanih drva automatski se odvija nakon svakog cijepanja. Cijepani komadi pomiču se uzduž stroja za cijepanje, a na lijevoj i desnoj strani automatski se slažu na transportne palete. Prije odlaganja drva očiste od grančica. Rezultati su kompaktno upakirana drva u mrežastim vrećama, što osjetno ubrzava proces sušenja.

POJEDINOSTI:

Sklop za cijepanje koji se nalazi na stroju, iznad kućišta ima namješten pritiskač koji se pomiče uzduž stola za cijepanje, sve do kompleta noževa smještenih na obje strane stola za cijepanje. Svaki komplet noževa na suprotnoj strani ima stol za odlaganje.

Na pritiskač je namješten okvir za dodavanje čiji je donji rub montiran u ravnini gornjeg dijela kompleta noževa i gornjeg dijela stola za odlaganje, na svakoj strani stola za cijepanje. Širina okvira za dodavanje jednaka je širini stola za cijepanje, dužina na jednoj strani pritiskača jednaka je dužini kompleta noževa i stola za odlaganje.

Komplet noževa na gornjem dijelu, koji se nalazi u širini stola za cijepanje, ima vodoravni nož i više okomitih noževa.

Tijek rada sklopa za cijepanje vodoravnog stroja, započinje se s punjenjem praznog stola za cijepanje na strani koja se nalazi između pritiskača i kompleta noževa. Naprava za podizanje vodoravnog stroja za cijepanje i za podizanje prepiljenih cjepanica s tla, samostalno odlaže cjepanice u područje za cijepanje.

Nakon puštanja u rad, pritiskač sve cjepanice gura prema kompletu noževa. Vodoravni nož za cijepanje najprije cijepa donje dijelove cjepanica, koje se postavljaju između okomitih i vodoravnih noževa, te odlažu na stol za odlaganje.

Gornji dio cjepanica postavlja se na stol za odlaganje.

Prije pomicanja pritiskača u suprotnom smjeru, prazan stol za cijepanje puni se na strani koja se nalazi između pritiskača i kompleta noževa smještenih na suprotnoj strani.

Uključivanjem funkcije za suprotni smjer pritiskač cjepanice gura prema kompletu noževa na suprotnoj strani. Tijekom pomicanja u suprotnom smjeru, okvir za dodavanje cjepanica i komplet noževa pomiče na prazan stol za cijepanje.

Proces pomicanja pritiskača s okvirom za dodavanje se nastavlja sve dok mjesto za cijepanje nema više cjepanica, odnosno, dok se početno punjenje ne iscjepa.

Cijepana drva pomiču se na transportnu traku, koja na jednom kraju ima napravu za odvajanje. Napravu za odvajanje tvori više stupova namještenih uz kliznu ravninu pomične trake. Broj stupova se mijenja s obzirom na intenzitet čišćenja grančica. Za potpuno čišćenje namjestimo malo stupova, a za djelomično čišćenje možemo namjestiti dodatne stupove. Ako ne želimo čišćenje, uz i preko stupova se može postaviti lim.

S tim strojem za cijepanje produktivnost cijepanja 2x je veća od uobičajenih postupaka jer cilindar nema “mrtvog” hoda. Jer je postavljanje cjepanica i njihovo odvajanje mehanizirano, radnik na stroju se ne umara. Stroj za cijepanje istovremeno obavlja dvostruki rad. Bez dodatne uložene energije potrebne za cijepanje, drva očisti od grančica i postavlja ih na transportne palete.